Prodavac garantuje kvalitet isporučene robe. Kod preuzimanja robe potrebno je proveriti broj pojedinačnih stavki, kao i bilo kakvo fizičko oštećenje proizvoda. Kupac je dužan da sačuva kupljene proizvode prema uputstvima proizvođača. Tužba neće biti prihvaćena, ako kupac uz dokaz nije postupio u skladu sa uputstvima proizvođača ili je greška nastala zbog njegovog lošeg rukovanja i skladištenja. Žalba je moguća samo na proizvode kupljene preko www.slatkikrompir.rs

 

Prigovor se mora izvršiti bez nepotrebnog odlaganja i to odmah, na mestu, prilikom isporuke robe Kupcu.

Prigovor mora biti napisan putem e-maila na adresu info@slatkikrompir.rs  ili putem kontaktnog obrasca na stranici www.slatkikrompir.rs

 

Na proizvod se primenjuju isti uslovi garancije, kako su navedeni na proizvodu od strane proizvođača/uvoznika/dobavljača.

 

Kupac je odgovoran  Prodavcu za bilo kakav gubitak, koji je nastao usled namernog kršenja bilo kog od gore navedenih odredaba, odnosno, da nije naveo tačne podatke u svom registarskom obrascu.

 

Pravovremeno prijavljena neispravna roba (proizvodi) uz dokaz da je kupljena putem online trgovine www.batat.hr, biće zamenjena za novu robu (ako je na skladištu), odnosno, tužba će biti rešena vraćanjem novca.