DARKO ĐURICA – vlasnik
PG Ivan Krošlak – proizvodnja/centrala,
Janka Hrubika 6, 21 412 Gložan, Republika Srbija
Milina Zima

Milina Zima

porudžbine/evidencija
radno vreme 8:00-17:00 h (pon.-sub.)
Tel.: 066 508 87 58
Email: info@slatkikrompir.rs
Darko Djurica

dr. sc. Darko Đurica

uzgajivač batata/vlasnik

Tel.: 064 560 72 62
Email: info@slatkikrompir.rs

Kontakt obrazac - Pišite nam

Pošalji