Batati se mogu uzgajati tamo gde je dug period bez mraza s visokim temperaturama tokom vegetacije. Većina sorti zahteva period minimalno 100-125 dana bez mraza, s minimalnom prosečnom dnevnom temperaturom od 25°C. Batati, takođe,  zahtevaju gotovo 2,5 cm vode nedeljno, ravnomerno raspoređene tokom čitave vegetacije za najviše prinose. Uslovi tokom 6-7 nedelja nakon sadnje su veoma važni za razvoj ili „smeštaj“ skladištenih korena. Ako je kiseonik u tlu nizak, da li zato što je tlo podvodno ili zato što je toliko suvo, jer je kora „okovala“ tlo, skladišteni koreni nisu dobro smešteni i prinosi su smanjeni.

Batati su produktivni, lako se uzgajaju, imaju malo štetočina, podnose sušu, a dobar rod traje tokom čitave zime. Tempo rasta vitica je brz i žestok, a razlog za takvu bujnost biće očigledan u jesen, kada se korenje vadi. Sva ta lisna fotosinteza hrani veliki sjajni plod.

Sorte kratke sezone su značajno proširile rastući asortiman batata prema severu.

Na višim nadmorskim visinama je gajenje batata pod znakom pitanja, iako nije isključen. Sigurno će bez problema uspeti u plasteniku ili stakleniku. Batat se može uzgajati kao sobna biljka, ali pre kao biljka s ukrasnim lišćem nego za ishranu.